phần mềm quản lý sự kiện - event - Eventcheckin

RFID trong phần mềm quản lý sự kiện – event

Hầu hết các tổ chức ngày nay đòi hỏi một hệ thống kiểm soát ra vào tối ưu giúp cho việc quản lý sự kiện tối ưu. Có nhiều lý do để có một hệ thống như vậy và bao gồm: Tăng cường an ninh để hạn chế truy cập vào các khu vực hạn chế,  Theo dõi hoạt động của khách hàng, nhân viên. Cải thi […]

Công nghệ RFID – Phần mềm quản lý sự kiện

Nhận dạng tần số vô tuyến (RFID) là một thuật ngữ chung được sử dụng để mô tả một hệ thống truyền dữ liệu của một đối tượng hoặc thiết bị không dây, sử dụng sóng vô tuyến. hay 1 hệ thống kiểm soát ra vào Nó được nhóm lại theo thể loại rộng của công nghệ nhận dạng ID tự động. Một thẻ RFID điển hình bao gồ […]