giải pháp tổ chức sự kiện - Eventcheckin

Công nghệ RFID – Phần mềm quản lý sự kiện

Nhận dạng tần số vô tuyến (RFID) là một thuật ngữ chung được sử dụng để mô tả một hệ thống truyền dữ liệu của một đối tượng hoặc thiết bị không dây, sử dụng sóng vô tuyến. hay 1 hệ thống kiểm soát ra vào Nó được nhóm lại theo thể loại rộng của công nghệ nhận dạng ID tự động. Một thẻ RFID điển hình bao gồ […]

Vai trò của việc tổ chức sự kiện

  Tổ chức sự kiện là gì? Tổ chức sự kiện là tổ chức các hoạt động liên quan đến ngành nghề mà bạn đang kinh doanh. Có thể là lĩnh vực xã hội, thương mại, kinh doanh, giải trí, thể thao,…thông qua các cuộc hội thảo, hội nghị, họp báo, triển lãm, lễ hội,… Qua đó mọi người sẽ nhận […]