RFID trong phần mềm quản lý sự kiện – event - Eventcheckin

RFID trong phần mềm quản lý sự kiện – event


Hầu hết các tổ chức ngày nay đòi hỏi một hệ thống kiểm soát ra vào tối ưu giúp cho việc quản lý sự kiện tối ưu. Có nhiều lý do để có một hệ thống như vậy và bao gồm:

  • Tăng cường an ninh để hạn chế truy cập vào các khu vực hạn chế,
  •  Theo dõi hoạt động của khách hàng, nhân viên.
  • Cải thiện ngăn chặn và thiệt hại
  • Tuân thủ các biện pháp an ninh được quy định nội bộ.

Công nghệ RFID nhanh chóng trở thành một sự lựa chọn phổ biến vì sự tiến bộ trong công nghệ tạo ra nhiều giải pháp cho bất kỳ tổ chức nào. Phần mềm quản lý sự kiện – event.

Có những thiếu sót lớn trong các giải pháp kế thừa sử dụng các hệ thống kiểm soát truy cập truyền thống. Mã vạch, sọc từ và đầu đọc gần nhau tất cả đều dựa vào người dùng để tạo liên hệ hoặc đặt huy hiệu gần với người đọc. Ngoài ra, kiểm soát ra vào phần mềm quản lý sự kiện – event mã vạch chỉ có thể được đọc một lần và thông tin nhúng tương ứng không thể được cập nhật. Những hạn chế như vậy có thể được rườm rà và tốn thời gian.

Một hệ thống kiểm soát ra vào RFID có thể cung cấp một giải pháp dễ dàng và hiệu quả. Dấu hiệu RFID có thể được đọc từ khoảng cách xa hơn nhiều so với các công nghệ truyền thống khác và thông tin điện tử nhúng cho mỗi huy hiệu có thể được ghi đè lên nhiều lần. Khoảng cách đọc tăng làm cho các công nghệ theo dõi khác như camera giám sát được kích hoạt cùng với một nhân viên đang ở trong vùng lân cận của chúng. Hơn nữa, nhiều huy hiệu RFID có thể được đọc cùng lúc. Thông tin về việc nhân viên tiếp cận, tham dự, và nhiệm vụ thực hiện, có thể được theo dõi dễ dàng và hiệu quả và được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu. Thông tin truy cập cũng có thể được gắn với Windows Active Directory hoặc LDAP để xác thực người dùng và do đó được đồng bộ hóa với một sơ đồ truy cập được ủy quyền ..

Hãy đến với VNAPPTECH chúng tôi để có những kiểm soát ra vào sự kiện phần mềm quản lý sự kiện – event1 cách tối ưu nhất.