Công nghệ RFID – Phần mềm quản lý sự kiện - Eventcheckin

Công nghệ RFID – Phần mềm quản lý sự kiện


Nhận dạng tần số vô tuyến (RFID) là một thuật ngữ chung được sử dụng để mô tả một hệ thống truyền dữ liệu của một đối tượng hoặc thiết bị không dây, sử dụng sóng vô tuyến. hay 1 hệ thống kiểm soát ra vào Nó được nhóm lại theo thể loại rộng của công nghệ nhận dạng ID tự động.

Một thẻ RFID điển hình bao gồm một vi mạch gắn với một ăng-ten radio gắn trên một chất nền. (Để biết thêm chi tiết và thông tin về thẻ mà không sử dụng chip silicon, hãy đọc “Khái niệm cơ bản của công nghệ RFID.”) Các chip có thể lưu trữ nhiều như 2 KB dữ liệu. Ví dụ trong hệ thống kiểm soát sự kiện của event, thông tin về một khách hàng hay ngày giờ tham gia sự kiện, điểm đến và giờ ra giờ vào, có thể được ghi vào một thẻ.

Trong công nghệ RFID, để lấy dữ liệu được lưu trữ trên một thẻ RFID, bạn cần một đầu đọc. Một đầu đọc RFID điển hình là một thiết bị có một hoặc nhiều ăng-ten phát ra sóng vô tuyến và nhận được tín hiệu trở lại từ thẻ. Đầu đọc sau đó vượt qua các thông tin dưới dạng kỹ thuật số cho một hệ thống máy tính.

Công nghệ RFID đã được sử dụng bởi hàng ngàn công ty trong một thập kỷ hoặc hơn. (Các ứng dụng RFID kinh doanh rõ ra một số trong những cách công nghệ đã, đang và sẽ được sử dụng.) Công nghệ này không phải là mới trên thế giới nhưng với chúng ta nó vẫn còn nhiều điều khám phá. Hiện nay VNAPPTECH đã kiểm soát được thiết bị cũng như tích hợp vào hệ thống kiểm soát ra vào sự kiện bằng RFID. Kiểm soát ra vào event…